Lista aktualności Lista aktualności

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

W okresie Powstania Styczniowego wiele oddziałów i partii powstańczych znajdowało schronienie w lasach Puszczy Kozienickiej.

Pobliska Jedlnia zajmuje szczególne miejsce na mapie Powstania Styczniowego. Tu miał miejsce jedyny w województwie sandomierskim, zakończony powodzeniem atak powstańców na rosyjską kompanię saperów w noc rozpoczynającą powstanie.

Z tej okazji w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Jedlni odbyła się uroczysta msza święta w intencji wszystkich poległych w walce o niepodległą Polskę, uświetniona występem orkiestry Boni Angeli. Podczas uroczystości wygłoszona została prelekcja dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Marka Wierzbickiego.

Po mszy uroczystości przeniosły się na „stary” cmentarz w Jedlni, gdzie spoczywa 17 powstańców styczniowych poległych w walce o wolność Polski w latach 1863-1864. Liczne delegacje, w tym Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, złożyli w tym miejscu okolicznościowe wieńce, aby uczcić pamięć lokalnych bohaterów, w tym ks. Józefa Gackiego, który był proboszczem parafii Jedlnia w czasie walk powstańczych.

Z tamtych czasów na terenie Nadleśnictwa Kozienice pozostały dwa miejsca pamięci narodowej:

• „Trzy Dęby” w oddz. 125l leśnictwa Jaśce - miejsce egzekucji 17 powstańców styczniowych wiosną roku 1864.

• Tablica pamiątkowa w oddz. 122h leśnictwa Jaśce, ustawiona przez Stowarzyszenie Jedlnia dla upamiętnienia bitwy powstańczej z 20.04.1863r.

Miejscowi leśnicy corocznie składają w tych miejscach hołd bohaterom Powstania Styczniowego.