Lista aktualności Lista aktualności

Akcje „sprzątanie świata” - 29 edycja

Z zadowoleniem odnotowujemy trend jaki ostatnio obserwujemy wśród lokalnej społeczności, polegający na chęci czynnego uczestnictwa w działaniach z zakresu szeroko pojmowanej ochrony środowiska. W tym konkretnym przypadku Nadleśnictwo Kozienice wspomagało społeczną inicjatywę uprzątania terenów leśnych.

W dniach 16/17.09. 2022r. odbyły się trzy odrębne akcje sprzątania w których uczestniczyli uczniowie ze SP w Brzózie, członkowie Stowarzyszenia Pionkowskich Morsów, Pionkowskiego Towarzystwa Rowerowego a także pracownicy zakładu Obory Sp. z o.o. Polska z Kozienic. W czasie powyższych akcji posprzątane zostały tereny Leśnictwa Podgóry i Przejazd, a także tereny leśne pomiędzy miejscowościami Cecylówka i Przejazd. Łącznie w sprzątaniu udział wzięło ok. 170 osób, a zebrano ok. 8 m3 posegregowanych śmieci.

Nadleśnictwo Kozienice wspomogło w/w akcje poprzez przygotowanie worków, rękawic roboczych, zapewnienie transportu zebranych śmieci i przewodnictwo terenowe, a także przygotowanie podsumowywujących poszczególne akcje ognisk integracyjnych.

Dziękujemy w/w gremiom oraz uczestnikom akcji. Mamy nadzieję, że oprócz wymiaru rzeczowego Wasz trud będzie miał również wydźwięk dydaktyczny, jako właściwy przykład postaw proekologicznych oraz przeciwwaga dla tych osób, które w dalszym ciągu „decydują się” na wywożenie śmieci do lasów ignorując hasła o poszanowaniu rodzimej przyrody.