Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - projektu planu urządzenia lasu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach 12.04.2021 r. – 07.05.2021 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kozienice na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne będą w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice

ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki.

W związku z panująca pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) – ww. dokumenty udostępnione będą również w formie elektronicznej na stronie BIP RDLP
oraz  Nadleśnictwa Kozienice,
w zakładce Plan Urządzenia Lasu.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

lub na adres mailowy

rdlp@radom.lasy.gov.pl

do dnia 07.05.2021 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.