Lista aktualności Lista aktualności

Okresowe szkolenie z zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową

W dniu 24. listopada załoga pracownicza Nadleśnictwa Kozienice uczestniczyła w szkoleniu aktualizującym naszą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia pozwalały wykorzystać przyswojoną wiedzę teoretyczną również w praktyce – chętni mieli możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia symulowanego pożaru z grupy A oraz B.

Odbyte szkolenie z pewnością zaprocentuje większą świadomością oraz szybkością podejmowanych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia.