Lista aktualności Lista aktualności

Rajd rowerowy IV Pionkowski Dzień Pszczoły

W niedziele 8 sierpnia 2021 roku odbył się zaplanowany rajd rowerowy w ramach obchodów Pionkowskiego Dnia Pszczoły.

Start rajdu miał miejsce przy siedzibie Nadleśnictwa Kozienice, gdzie uczestników przywitała Lidia Zaczyńska zbierając zgłoszenia wg uprzednio przygotowanej listy. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową czapeczkę i wodę.

Ze względu na intensywne opady deszczu w ubiegłym tygodniu musieliśmy nieco skorygować zaplanowana trasę rajdu, tak by uniknąć jazdy po rozmiękłych drogach gruntowych. Mimo to udało się zrealizować zaplanowane przystanki tematyczne:
- przy rezerwacie „Załamanek” Kierownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego omówiła zagadnienia związane z ochroną przyrody i działalnością KPK,
- Pan Wojciech Pestka Prezes Stowarzyszenia Jedlnia, na terenie starego cmentarza w Poświętnym przybliżył uczestnikom rajdu historię Jedlni, walk powstańczych i postaci ks. Józefa Gackiego. Na grobach powstańców styczniowych i ks. Gackiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze,
- Kapliczka św. Tekli – o historii uroczyska „Kurnik” opowiedziała Lidia Zaczyńska,
- na przystanku przy kapliczce św. Franciszka – odbyła się degustacja produktów regionalnych zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Marianianki” z Marianowa.

Następnie uczestnicy przejechali do „Bartnego Kąta”, gdzie przy pomniku pszczoły miało miejsce podsumowanie i zakończenie rajdu. Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej przygotowało dla uczestników rajdu degustację miodów oraz zorganizowało konkursy z wiedzy pszczelarskiej. Nagrody dla laureatów konkursu przygotowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pionek. Przy tej okazji pszczelarze złożyli podziękowania dla Urzędu Miasta w Pionkach za dofinansowanie zakupu specjalnego ula dla celów dydaktycznych.

Gorący poczęstunek dla uczestników rajdu ufundował Urząd Gminy Pionki. Na zakończenie rajdu uczestnicy otrzymali słodki upominek - słoiczek miodu, broszurę Vademecum Miejsc Pamięci Puszczy Kozienickiej i folder św. Tekli.

Na koniec z-ca Nadleśniczego Artur Mazur podziękował wszystkim organizatorom i współorganizatorom oraz uczestnikom rajdu i zaprosił do udziału w kolejnej edycji w roku przyszłym.

Na trasie rajdu uczestnicy byli eskortowani przez Straż Leśną i patrol Policji z Pionek. Zabezpieczenie medyczne zapewnili harcerze ZHR Pionki. Poszczególne grupy rowerzystów były prowadzone przez członków Pionkowskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Znaczną grupę uczestników rajdu stanowili członkowie Pionkowskiego Stowarzyszenia Morsów. Wodę dla uczestników zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.

Nadleśnictwo Kozienice składa podziękowania dla organizatorów: Stowarzyszeniu Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Urzędowi Miasta Pionki, Urzędowi Gminy Pionki, współorganizatorów: Pionkowskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu, MOK, MZPK, WTZ, Pionkowskiemu Towarzystwu Rowerowemu, ZHR Pionki, Kołu Gospodyń Wiejskich „Marianianki”, Stowarzyszeniu Pionkowskie Morsy. Ponadto dziękujemy za wsparcie Komisariatowi Policji w Pionkach, JRG nr 4 w Pionkach, Stowarzyszeniu „Jedlnia” oraz lokalnym mediom: Pionki24 i Kurier Pionkowski.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom rajdu i zapraszamy za rok.

Mamy nadzieję, że wobec faktu wpisania w grudniu ubiegłego roku kultury bartniczej z Polski i Białorusi na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO obchody Pionkowskiego Dnia Pszczoły staną się stałym elementem kalendarza letnich imprez.