Lista aktualności Lista aktualności

Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”

Ścieżka "Królewskie Źródła" stanowi element programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Jej usytuowanie w pobliżu rezerwatu "Źródło Królewskie" pozwala na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą Nadleśnictwa. Wędrując po ścieżce doznamy wielu estetycznych wrażeń, poznamy wyjątkowo piękne zakątki przyrody, spotkamy bobry i ślady ich bytowania, napijemy się wody z "Królewskiego Źródełka", dowiemy się jak wzrasta las i jak go chronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska.

Ścieżka stanowi element programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice.

Jej usytuowanie w części rezerwatu „Źródło Królewskie” pozwala na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą Nadleśnictwa. Nazwa ścieżki nawiązuje do uroczyska „Królewskie Źródła” będącego jednocześnie rezerwatem przyrody.

Ścieżka przebiega przez drzewostany leśne leśnictwa Kociołki, na około 500 mb, na terenie rezerwatu „Źródło Królewskie” biegnie wzdłuż rzeki Zagożdżonki. Odcinek ten został wyposażony w specjalnie zbudowane drewniane pomosty umożliwiające zwiedzanie siedlisk łęgowych rezerwatu bez szkody dla przyrody. Długość całkowita ścieżki wynosi ok.3 km (jest ona dostępna na całej długości dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności ruchowej), a jej przejście zajmuje ok. 2-3 godzin.

Na trasie ścieżki znajduje się 12 przystanków tematycznych. Na początku trasy znajduje się parking leśny (przy drodze 737 Radom-Kozienice oraz obelisku ku pamięci Strzelców Kaniowskich) z tablicą informacyjną i mapą sytuacyjną.

Dalej prowadzi asfaltowy dojazd pożarowy nr 302 o długości 3 km, udostępniony dla ruchu pieszo-rowerowego z przystankami tematycznymi i ławeczkami w miejscach postoju.

Integralną częścią ścieżki jest polana piknikowa zaopatrzona w infrastrukturę turystyczną, tj. wiatę edukacyjną, ławki, stoły, wyznaczone miejsce do palenia ogniska, tablice informacyjne i rzeźbę króla Władysława Jagiełły. Korzystanie z polany piknikowej odbywa się na podstawie odrębnego Regulaminu.

Obok polany piknikowej znajduje się szlak konny dla miłośników jazdy konnej, która wiedzie od miejscowości Kociołki poprzez tereny leśne aż do polany piknikowej „Królewskie Źródła”, gdzie znajduje się przystanek dla koni (koniowioąz) z tablicami informacyjnymi i mapą.

Jednocześnie istnieje możliwość odpłatnego dojazdu do polany piknikowej pojazdami zaprzęgowymi konnymi, specjalnie wyznaczoną do tego celu odrębną trasą.

Mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom wypadkowym oraz wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze specjalnymi potrzebami, Nadleśnictwo Kozienice wyznaczyło alternatywny dojazd do polany piknikowej, (dla osób legitymujących się posiadaniem stosownych uprawnień). Dojazd prowadzi od drogi 737 w kierunku miejscowości Nowiny/Kociołki, a następnie wjazd do lasu w leśnictwie Kociołki oznaczoną drogą gruntową aż do „Królewskich Źródeł”. Dojazd jest na stałe oznakowany tablicami informacyjnymi.

Ścieżka został oznaczona tablicami z kodami QR umożliwiającymi samodzielne zwiedzanie ścieżki.

Leśnicy zapraszają!