Lista aktualności Lista aktualności

Śmieci w lesie

O zaśmiecaniu terenów leśnych pisaliśmy wielokrotnie jak również o podejmowanych inicjatywach zbierania śmieci z terenów leśnych przez młodzież, harcerzy, organizacje, stowarzyszenia czy zakłady pracy. W ostatnim czasie Nadleśnictwo Kozienice otrzymało informację z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie zaśmiecania terenów leśnych w okolicach miasta Pionki. W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej przez pracowników Nadleśnictwa Kozienice stwierdzono, że pozostawione śmieci zalegają na terenie leśnym innych własności. Pozostawione niesortowane śmieci należy zaliczyć do bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego. W/w śmieci zostały porzucone i przywiezione samochodem drogą leśną w niewielkiej odległości od zabudowań i torów kolejowych. Niestety odnotowujemy ten przypadek jako przejaw małej skuteczności naszych działań propagandowo-edukacyjnych w tym zakresie.

Pomimo faktu, że samorządy lokalne stworzyły dla mieszkańców skuteczne procedury odbioru odpadów ciągle znajdują się osoby, które z trudno wytłumaczalnych, egoistycznych pobudek porzucają śmieci np. w terenach leśnych. Co roku Lasy Państwowe wydają miliony złotych na zbieranie i wywóz śmieci z lasu. W rozwiązaniu problemu, ujawnianiu i karaniu sprawców pomaga stosowanie przez Straż Leśną fotopułapek i monitoringu wizyjnego. Dla ograniczenia problemu istotne jest również kształtowanie świadomości społecznej.

Sprzymierzeńcem leśników są różne instytucje i organizacje, które angażują się w akcje sprzątania lasu i przekazywanie informacji dotyczących nielegalnych wysypisk śmieci. Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu, ale są również śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt i zmieniają ich naturalne zachowania. Zaśmiecanie lasu jest szkodnictwem leśnym z rodzaju bezprawnego korzystania z lasu, do którego należą również m.in. niedozwolone wjazdy do lasu, obłamywanie gałęzi (stroiszu), pozyskiwanie mchu, puszczanie psa luzem oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego.
           

Pozwólmy naturze oddychać i sprzątnijmy śmieci z lasu.