Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z odnowień naturalnych

W dniu 23 lipca 2021 roku odbyło się szkolenie dla pracowników terenowych z odnowień naturalnych. Spotkaniu przewodniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, który powitał przybyłych, a następnie omówił plan szkolenia.

          Kolejnym etapem szkolenia był pokaz terenowy naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej w Leśnictwie Stanisławice a następnie odnowienia naturalne jodłowe w leśnictwie Augustów. Omawiano kolejne etapy prowadzonych działań: od wyboru powierzchni i planowania rodzaju obsiewu przez przygotowanie gleby, pielęgnowanie, zabiegi w powstałych uprawach i młodnikach. Omawiano również aspekty kosztów uzyskania i pielęgnacji upraw z samosiewu. Zagadnienie to wyczerpująco przedstawił Inżynier Nadzoru Dariusz Kulhawiec odpowiadając na liczne pytania.

          Uczestnicy szkolenia z dużą ciekawością odnosili się do przekazywanych przez prowadzących informacji, wymieniając się również własnymi doświadczeniami i nabywając większego przekonania do metody naturalnego odnowienia lasu.