Lista aktualności Lista aktualności

Weź udział w badaniu ruchu rekreacyjnego

Jak często odwiedzane są nasze lasy? I przez kogo? Co zrobić, żeby były atrakcyjniejsze dla turystów? Na te pytania odpowie program badawczy austriackiego Universität für Bodenkultur (BOKU), w którym uczestniczy również Nadleśnictwo Kozienice. Przez okres 1 roku będziemy mierzyć ruch turystyczny i przeprowadzać badania ankietowe.

Badania pozwolą opracować mierniki i narzędzia pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych i rekreacyjnych Lasów Państwowych. Poznanie oczekiwań turystów dotyczących możliwości wypoczynku i rekreacji w lesie pozwoli na udoskonalenie na terenach leśnych prowadzonych w tym kierunku działań.

Na terenie LKP Puszcza Kozienicka zaplanowany został cykl pomiarów rozpoczynający się latem 2016r. Badanie będzie trwało 8 dni – po dwa w każdej porze roku, jeden dzień roboczy i jeden weekendowy. Badanie prowadzone będzie w Nadleśnictwie Kozienice na ścieżkach dydaktycznych: Królewskie Źródła i Śródborze Jednocześnie prowadzone będzie kilka metod badawczych, pozwalających na uzyskanie informacji o szerokim zakresie.

Weź udział w anonimowej ankiecie online - klik. Zarejestruj trasę wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i prześlij na adres las@boku.ac.at lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę zapisz w formacie gpx.

Automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego przez czujniki Eco Counter. Umożliwia on rejestrację przejść/przejazdów osób odwiedzających lasy. Będzie możliwe określenie wielkości i natężenia ruchu rekreacyjnego oraz dynamiki czasowej tego zjawiska.

Ręczny pomiar natężenia ruchu turystycznego przy użyciu formularzy pomiarowych. Pomiar ten uzupełni informacje z pomiarów automatycznych o np. rodzaj aktywności fizycznej, wielkość grup, obecność psów.

Badania ankietowe, wywiady z osobami odwiedzającymi las w terenie.  W rozmowie z ankietowanymi będą uzyskiwane informacje dotyczące motywów i zachowań rekreacyjnych np. czasu trwania wycieczki, czasu dojazdu do lasu, informacji demograficznych.

Dokumentacja trasy wycieczki na mapie prowadzona będzie przy badaniu ankietowym, dzięki czemu dowiemy się jakie trasy są najchętniej uczęszczane.

Dokumentacja trasy wycieczki przy pomocy GPS w ramach wywiadu bezpośredniego, poprzez urządzenie GPS (logger) otrzymany od ankietera z Nadleśnictwa lub aplikacje mobilną we własnym telefonie. Trasę z własnego telefonu należy przesłać na adres zespołu projektu.

Badania ankietowe online adresowane do mieszkańców i turystów w regionie pozwolą dotrzeć do osób, które posługują się Internetem przy planowaniu leśnych wycieczek. Linki do ankiety zostaną zamieszczone na stronie internetowej nadleśnictwa i w lokalnej prasie.