Asset Publisher Asset Publisher

„Oblężenie” turystyczne Puszczy Kozienickiej

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania zarówno ze strony lokalnej społeczności jak i turystów, wszelkimi formami turystki i rekreacji na terenach leśnych.

Dotyczy to w szczególności obiektu „Królewskie Źródła”, gdzie w okresie świąteczno -noworocznym na pobyt zdecydowało się bardzo wiele osób.

W okresie świąt Bożego Narodzenia 20-27 grudnia - 2097 osoby,

W okresie noworocznym 31 grudnia – 3 stycznia – 1054 osoby

W okresie ostatniego weekendu 6-10 stycznia – 2956 osoby.

Podobnie na terenie wielu innych obiektach turystycznych Nadleśnictwa Kozienice : trasach pieszych i rowerowych, miejscach postoju pojazdów, parkingach, ścieżkach edukacyjnych obserwujemy wzmożony ruch turystyki pieszej i rowerowej.

          Są to ilości turystów nie notowane w poprzednich latach w okresie jesienno-zimowym, co zapewne związane jest z ograniczeniami wynikającymi z zagrożeń epidemicznych i niedostępnością wielu obiektów użyteczności publicznej. Wiele osób przebywających na terenie nadleśnictwa podkreśla ogromną rolę organizacji udostępniania turystycznego tutejszych lasów, co wpisuje się w wypełnianie funkcji społecznych LP.  Cieszy nas bardzo, iż obserwujemy przestrzeganie przez turystów wskazówek w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego (stosowanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, itp.),lecz mimo to zauważamy, że tak duża koncentracja osób jak miało to miejsce w przypadku „Królewskich Źródeł”, może stanowić w pewnym stopniu zagrożenie. Dlatego poniżej przedstawiamy szereg mniej znanych miejsc na terenie lasów Nadleśnictwa Kozienice, które warto odwiedzić w czasie organizacji wycieczek leśnych:

  1. Dla turystów zmotoryzowanych:

- leśne miejsca postoju pojazdów zaopatrzone w elementy małej infrastruktury (stoły, ławki, wiaty, itp.): przy szkółce leśnej „Przejazd”, przy drodze do Brzózy, przy obelisku Strzelców Kaniowskich obok drogi (737) Radom-Kozienice, dwa miejsca postoju pojazdów przy drodze krajowej (48) Kozienice-Białobrzegi, parking przy rezerwacie Pionki. W pobliżu tych miejsc mają przebieg szlaki turystyczne.

 

      2.  Dla turystyki konnej - szlak konny w leśnictwie Kociołki (oznaczony w terenie,  zaopatrzony w tablice z Regulaminem korzystania ze szlaku i koniowiąz).     

      3.   Dla zaplanowania wycieczek pieszych i rowerowych:

 - „Gościniec Królewski” – historyczna droga  przebiegająca przez cały teren Nadleśnictwa Kozienice (w kierunku północ-południe, Świerże-Stoki) o długości 25 km, w całości zaopatrzona w nawierzchnię tłuczniową, przy drodze zlokalizowane są: kapliczki św. Jana Gwalberta, św. Franciszka, św. Tekli a także miejsca postojowe z małą infrastrukturą.

   - „Bartny Kąt” – miejsce poświęcone tradycjom bartniczym Puszczy Kozienickiej  zlokalizowane w leśnictwie Jaśce,

             - „Leśna Barć” - ekspozycja uli usytuowana przy szkółce leśnej,

- polana piknikowa w leśnictwie Podgóry z miejscem wyznaczonym do palenia  ognisk,

- starodrzewia rezerwatów przyrody: Zagożdżon, Brzeźniczka, Pionki, Guść przez które przebiegają szlaki turystyczne, a także rezerwaty Ponty i Ponty-Dęby, gdzie dostępny jest spacer wokół granic rezerwatów,

- miejsca pamięci narodowej i obiekty kulturowe – na terenie Nadleśnictwa Kozienice zlokalizowanych jest ponad 40 takich miejsc,

- pomniki przyrody – 166 obiektów pomnikowych występuje na terenie Nadleśnictwa,

- uroczyska przyrodnicze : zbiornik „Holenderski”, „Kaczy Ług”, „Diabelski Mostek” w leśnictwie Przejazd, „Galęcin” w leśnictwie Jaśce, „Białe Mchy” w leśnictwie Chinów i wiele innych .

Do zaplanowania wycieczek leśnych w celu zwiedzenia w/w miejsc można posłużyć się materiałami znajdującymi się na stronie internetowej Nadleśnictwa Kozienice  w tym: mapą turystyczną, Vademecum miejsc pamięci i obiektów kulturowych na terenie Nadleśnictwa Kozienice - dostępne w wersji elektronicznej, a także Bankiem Danych o Lasach. W materiałach tych można znaleźć współrzędne GPS wybranych miejsc. Można również skorzystać z porady pracowników Nadleśnictwa Kozienice  - tel. kontaktowy 660 684 517.

         Serdecznie zapraszamy do korzystania z terenów leśnych Nadleśnictwa Kozienice do rekreacji, turystyki i urządzania wycieczek leśnych. W obecnej dobie pandemii rekomendujemy w/w mało znane obiekty. Zapraszamy.