Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice istnieje 5 stref ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych dla bociana czarnego.

Występuje tu również wiele innych gatunków prawnie chronionych, takich jak: biegacze, tęczniki, mieniak strużnik, paź królowej (owady); traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropucha paskówka (płazy); żółw błotny, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata (gady); błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, żuraw, lelek kozodój (ptaki); 17 gatunków nietoperzy, orzesznica, popielica, gronostaj (ssaki).