Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia terenowe studentów SGGW w Warszawie Wydziału Leśnego i Forest Information Technology

W dniach 9 i 13 maja na terenie Nadleśnictwa Kozienice odbyły się dwie tury ćwiczeń terenowych studentów Leśnictwa (magistranci specjalizacji hodowli lasu) oraz międzynarodowej grupy studentów kierunku Forest Information Technology.

Główną tematyką ćwiczeń były zagadnienia hodowlane: przebudowy drzewostanów z zastosowaniem rębni IIIB i IVD w oddziale 83a,b,c Leśnictwa Przejazd, realizacja przebudowy i wymiany pokoleniowej z zastosowaniem rębni IIIA  z odnowieniami naturalnymi – oddział 38d w Leśnictwie Kociołki, tematyka związana z realizacją programu LGW – oddział 38a L-ctwa Kociołki, zmiany sukcesyjne w drzewostanach rezerwatu przyrody Zagożdżon w L-ctwie Augustów oraz zagadnienia związane z gospodarką szkółkarską (Szkółka Leśna Przejazd). Ponadto studenci zostali zapoznani z działaniami Nadleśnictwa w zakresie funkcji społecznej lasów, tj. udostępniania terenów leśnych dla turystyki i rekreacji na przykładzie ścieżki dydaktycznej Królewskie Źródła. Na wstępie Nadleśniczy Tomasz Sot przedstawił ogólne zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice, a poszczególni pracownicy Nadleśnictwa prowadzili prelekcje na zaplanowanych powierzchniach ćwiczebnych. Z ramienia uczelni zajęcia nadzorował dr Kamil Bielak z Katedry Hodowli Lasu SGGW. Z międzynarodowego wydziału FIT w zajęciach uczestniczyli studenci m. in. z Indii, Bangladeszu, Pakistanu, Ghany, Nigerii, RPA, Niemiec, Rumunii i Finlandii.

Mamy nadzieję, że dobór wydzieleń drzewostanowych do realizacji ćwiczeń terenowych spełnił merytoryczne oczekiwania uczelni a pobyt w ekosystemach leśnych Nadleśnictwa Kozienice pozostawił pozytywne wrażenia wśród studentów.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!