Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie parkingu leśnego przy Królewskich Źródłach

W dniu 27.10.2023r. miało miejsce uroczyste otwarcie Parkingu Leśnego przy drodze prowadzącej do polany Królewskie Źródła.

W uroczystości uczestniczyli Dyrektor RDLP w Radomiu dr Andrzej Matysiak wraz z Rzecznikiem Prasowym Edytą Nowicką oraz Jackiem Kobą z RDLP Radom, Nadleśniczy Tomasz Sot wraz z pracownikami Nadleśnictwa Kozienice, reprezentanci Nadleśnictw uczestniczących w XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Po otarciu nowego obiektu uczestnicy udali się na spacer ścieżką dydaktyczną Królewskie Źródła oraz spotkanie integracyjne przy ognisku na Polanie Piknikowej.

 

Przebudowa parkingu to ostatni etap przeorganizowania przez nadleśnictwo obiektu edukacyjno-turystycznego Królewski Źródła. Celami przeorganizowania był powrót do funkcji edukacyjnych i turystycznych, ochrona przyrody i bezpieczeństwo.

 

Otwarcie parkingu zostało skorelowane z powrotem do ustaleń regulaminu korzystania z obiektów Królewskie Źródła, tj. przedmiotowa droga pożarowa nr 302 będzie dostępna turystycznie jedynie dla ruchu pieszo-rowerowego (wyjątkiem są grupy zorganizowane, które po wcześniejszym zgłoszeniu uzyskają zgodę na wjazd do połowy trasy, pojazdy uprzywilejowane, oraz pojazdy związane z gospodarką leśną).

 

Przypominamy również, że dla osób ze specjalnymi potrzebami w dalszym ciągu działa alternatywna trasa pozwalająca na dojazd do Polany Piknikowej dla osób niepełnosprawnych (trasa jest oznaczona w terenie tabliczkami kierunkowymi).

 

Użytkownikom życzymy komfortowego korzystania z parkingu.