Lista aktualności Lista aktualności

Weekendowe wydarzenia na Królewskich Źródłach

W ostatnich dniach na terenie leśnictw Kociołki i Januszno, a w szczególności na obiekcie Królewskie Źródła odbywały się liczne imprezy turystyczno-edukacyjne.

W ostatnich dniach na terenie leśnictw Kociołki i Januszno, a w szczególności na obiekcie Królewskie Źródła odbywały się liczne imprezy turystyczno-edukacyjne.

Dnia 7 czerwca gościliśmy uczestników Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turniej Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. W turnieju wzięło udział 32 zespoły z różnych części kraju, w tym 16 zespołów ze szkół podstawowych i 16 ze szkół średnich. Zawodnicy realizowali w terenie leśnym konkurencje turniejowe, w tym biegi na orientację. Kolejną konkurencją turniejową był konkurs wiedzy botanicznej, gdzie uczestnicy próbowali swoich sił w rozpoznawaniu rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych. Ta konkurencja została przygotowana przez Nadleśnictwo Kozienice, w szczególności przez leśniczego szkółkarza Pana Krzysztofa Kozicza. Oprócz konkurencji turniejowych młodzież miała również czas na integrację przy ognisku na polanie piknikowej.

Następnego dnia odbyło się wydarzenie również rangi ogólnopolskiej, tj. Finał XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W olimpiadzie uczestniczyły siedmioosobowe zespoły reprezentujące wszystkie województwa. Wydarzenie rozpoczęło się od spaceru uczestników drogą prowadzącą do obiektu, w trakcie którego realizowane były kolejne przystanki tematyczne. Uczestnicy i opiekunowie mieli okazję do poznania zagadnień związanych z gospodarką leśną i ochroną przyrody:

🌿Gospodarka leśna w czasie zmian klimatycznych (Artur Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice);

🌿Bioróżnorodność Puszczy Kozienickiej (Beata Waluś i Jolanta Tabor z Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych);

🌿Drewno jako produkt ekologiczny i odnawialny, użytkowanie lasu – różne formy w zależności od wieku i drzewostanów (dr inż. Krzysztof Kamiński – Nadleśnictwo Radom);

🌿Dziedzictwo kulturowe Puszczy Kozienickiej (Lech Wiśniewski – przewodniczący zarządu Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej).

Po posiłku na polanie piknikowej leśnicy z Nadleśnictwa Kozienice: Krzysztof Kozicz i Sylwester Grochowski przeprowadzali dla chętnych konkurs botaniczny🌿, miała też miejsce degustacja miodu.

W dalszej kolejności młodzież i opiekunowie zwiedzali ścieżkę dydaktyczną Królewskie Źródła – poszczególne grupy oprowadzały Panie Edyta Nowicka, Beata Waluś i Jolanta Tabor oraz Pan Artur Mazur. Po spacerze znalazł się także czas na ognisko integracyjne.

Ponadto w ubiegły weekend Królewskie Źródła gościły również:

- członków klubu naukowego z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

- uczestników spaceru historyczno-krajobrazowego Puszczy Kozienickiej organizowanego przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, w którym udział wzięli podopieczni i opiekunowie z Centrum Opiekuńczo Mieszkalne Kozienice w Kociołkach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Nowej Wsi Śds Kozienice,

- uczestników Crossu rowerowego organizowanego przez PSP nr 1 w Pionkach,

- uczestników rajdu Nordic Walking – grupę NW przy UTW „Wędrusie”.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli działania logistyczne celem sprawnej organizacji ww. wydarzeń, w tym w szczególności:

- prelegentom i przewodnikom: Przewodniczącemu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Panu Lechowi Wiśniewskiemu, dr Edycie Nowickiej z RDLP Radom, Pani Beacie Waluś i Jolancie Tabor z KPK, dr. Krzysztofowi Kamińskiemu z N-ctwa Radom,

- pracownikom nadleśnictwa uczestniczącym w przygotowaniach: Leśniczym Ryszardowi Wziątkowi, Sylwestrowi Grochowskiemu oraz Krzysztofowi Koziczowi, dr Tomaszowi Kucowi, Bogdanowi Rafie oraz Janowi Alotowi, Strażnikom Leśnym – Panu Piotrowi Zaczyńskiemu oraz Pawłowi Wójcikowi.

- obsłudze cateringowej, którą zapewniła Pani Klaudia Witusińska z pracownicami.

Mamy nadzieję, że wszyscy goście będą dobrze wspominać pobyt na terenie nadleśnictwa. Zapraszamy ponownie!