Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany organizacyjne na „Królewskich Źródłach”.

Obiekt turystyczny „Królewskie Źródła” funkcjonuje już od ponad 20 lat. Utworzenie go było podyktowane koniecznością ukierunkowania ruchu turystycznego w lasach Puszczy Kozienickiej oraz wyjściem naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w zakresie udostępnienia terenów leśnych dla turystyki i rekreacji.

Obiekt został zmodernizowany w latach 2012 – 2013 kiedy powstała nowa infrastruktura drewniana. Od tego momentu „Królewskie Źródła” stały się popularne na skalę ogólnopolską a frekwencja turystyczna przekracza 100 tysięcy odwiedzających rocznie. W momentach szczytowych w ciągu jednego dnia przebywa nawet ponad 2 tysiące osób a drogą dojazdową przejeżdża kilkaset samochodów.


Obiekt utworzony wysiłkiem Lasów Państwowych wskazał nam również olbrzymie i stale rosnące zapotrzebowanie społeczne w zakresie turystyki i rekreacji na terenach leśnych.


Jednak obiekt ten stał się „ofiarą własnego sukcesu” i jest słusznie krytykowany za „przeludnienie”, nadmierny poziom hałasu, ilość samochodów, zadymienie, itp. Przy tak wysokim natężeniu ruchu kołowego droga dojazdowa jest notorycznie niszczona i wymaga corocznych, kapitalnych remontów. Stąd Nadleśnictwo od kilku lat przygotowuje się do zmian organizacji ruchu turystycznego na tym obiekcie.


Ze względu na wymogi ochrony przyrody, bezpieczeństwa publicznego i warunki pandemiczne zmuszeni jesteśmy do ograniczenia miejsc przeznaczonych do palenia ognisk, grillowania i biesiadowania. Na obiekt ten zapraszamy na spacer i kontakt z przyrodą. Będziemy dążyć do tego aby po ustaniu pandemii na obiekt wróciła zorganizowana edukacja szkolna. Ograniczymy również ruch samochodowy na „Królewskich Źródłach”. Wjazd do obiektu samochodem będzie dopuszczony jedynie dla osób niepełnosprawnych. Od kilku lat przygotowane zostało miejsce postojowe przy drodze wojewódzkiej nr 737. Obecnie budowany dojazd asfaltowy ma umożliwić bezpieczny i komfortowy dojazd do parkingu a wszystkich odwiedzających „Królewskie Źródła” będziemy prosili o pokonanie dalszej drogi spacerem, który wyniesie od 1,7 km do 3,5 km w zależności od natężenia ruchu.


Tym samym droga do „Królewskich Źródeł” zostanie przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego co będzie miało zasadniczy wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Planujemy również zorganizowanie możliwości dojazdu do obiektu pojazdami elektrycznymi. Zadania te będą kontynuowane również w latach następnych.
Zdajemy sobie sprawę, że powyższe zmiany będą wiązały się z krytyką części osób odwiedzających „Królewskie Źródła”, w szczególności miłośników grillowania i biwakowania. Nie mniej prosimy wszystkich o zrozumienie, że ochrona przyrody i bezpieczeństwo publiczne są wartościami nadrzędnymi.