Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Zapraszamy do lasów Nadleśnictwa Kozienice

Oferujemy zajęcia edukacyjne w naszej sali edukacyjnej oraz wycieczki terenowe z leśnikiem po naszych ścieżkach edukacyjnych.

Pobyt grup zorganizowanych na terenie ww. ścieżek oraz kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego winien być zgłaszany (telefonicznie, e-mailem, faksem) do Nadleśnictwa Kozienice zgodnie z zapisami Regulaminu zajęć edukacyjnych.

Las jest żywym organizmem, w którym w każdym momencie można natknąć się na sytuację stwarzającą zagrożenia dla uczestników zajęć. Nie sposób przewidzieć wszelkich możliwych sytuacji, ale większości zagrożeń można uniknąć. Nauczycielom, opiekunom grup, ale też indywidualnym turystom polecamy zapoznanie się z załączoną poniżej prezentacją przygotowaną przez Nadleśnictwo Kozienice.