Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK I SADZONEK

Nadleśnictwo Kozienice prowadzi sprzedaż drewna wielowymiarowego, stroiszu, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

 Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kozienice prowadzona jest w oparciu o Zarządzenia i Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, publikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego - http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Na podstawie powyższych Zarządzeń Nadleśnictwo Kozienice prowadzi sprzedaż drewna organizując przetargi internetowe (przetargi w Portalu Leśno-Drzewnym, aukcje e-drewno systemowe, aukcje e-drewno) oraz sprzedaż detaliczną klientom indywidualnym.

1. Sprzedaż drewna na podstawie przetargów internetowych.
Szczegółowych informacji na ten temat udziela Jakub Hanusz Specjalista ds. marketingu i użytkowania lasu pod numerami telefonów: 48 612 39 08 wew. 38 oraz 728 969 608.
Zachęcamy do zakupów drewna w naszym Nadleśnictwie. Oferujemy szeroki asortyment drewna wielkowymiarowego (w postaci kłód i dłużyc) oraz średniowymiarowego (drewno kopalniakowe – S10, papierówki w wyborem do przerobu mechanicznego – S2BG, papierówki do przemysłowego zastosowania – S2A, papierówki ogólnego przeznaczenia – S2AP).

2. Sprzedaż detaliczna drewna
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w oparciu o pulę masową drewna przeznaczoną przez Nadleśnictwo na dany rok. Pula detaliczna drewna w danym roku nie może zostać przekroczona.
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw na podstawie obowiązującego cennika sprzedaży detalicznej zamieszczonego poniżej.

Leśnictwo

Dzień Sprzedaży

Adres

Telefon

Adamów

Poniedziałek

Brzóza, ul. Aleja Lipowa 40

660-683-854

Chinów

Wtorek

Aleksandrówka, ul. Serdeczna 7

660-684-095

Cztery Kopce

Wtorek

Chinów-Cztery Kopce blok 1/1

660-684-076

Przejazd

Środa

Augustów 120 (k/Przejazd)

660-683-841

Karpówka

Wtorek

Karpówka 7

692-490-613

Podgóry

Poniedziałek

Brzeziny 38

660-683-967

Jaśce

Środa

Pionki, ul. Garszwo 65/1

664-036-779

Augustów

Czwartek

Pionki, ul. Partyzantów 62

660-685-096

Stanisławice

Środa

Stanisławice 1

563-864-856

Kociołki

Poniedziałek

Augustów 171

660-685-169

Januszno

Czwartek

Pionki, ul. Garszwo 65/1

660-683-024

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż dla klientów detalicznych prowadzona jest wyłącznie za gotówkę w wielkości do 10 m3 drewna. W przypadku chęci zakupu większych ilości drewna (powyżej 10 m3) zachęcamy Państwa do rejestracji firmy w Portalu Leśno-Drzewnym i systemie e-drewno w najbliższym dla Państwa Nadleśnictwie.
    Maksymalny termin wywozu drewna z lasu to 7 dni.
    Wydatek drewna następuje w godzinach 7.00 – 15.00 po potwierdzeniu tego faktu przez odbierającego na oryginale Asynaty.

Sprzedaż stroiszu

Nadleśnictwo Kozienice posiada w sprzedaży:

  • stroisz jodłowy w cenie 200,00 zł/mp netto (+23% VAT)
  • stroisz świerkowy w cenie 100,00 zł/mp netto (+23% VAT) .

Sprzedaż odbywa się w leśnictwie Przejazd (tel. 660-683-841), leśnictwie Augustów (tel. 660-685-096) i w leśnictwie Jaśce (tel. 664-036-779).

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Kozienice prowadzi sprzedaż choinek w okresie przedświątecznym w siedzibie biura Nadleśnictwa.

Sprzedaż sadzonek