Wydawca treści Wydawca treści

UDOSTĘPNIANIE DRÓG LEŚNYCH

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Zarządzenie nr 4 z dnia 12 marca 2020 r. wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:

1. „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice”,

2. „Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów   silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kozienice”.