Wydawca treści Wydawca treści

UDOSTĘPNIANIE DRÓG LEŚNYCH

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie  wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Zarządzeniem nr 24 z dnia 22 września 2021 r. wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:

1. „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice”,

2. „Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów   silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kozienice”.