Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Nadleśnictwa Kozienice są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  1. uprawy leśne do 4 m wysokości;

  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

  3. ostoje zwierząt;

  4. źródliska rzek i potoków;

  5. obszary zagrożone erozją.

Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu, jeśli:

  • drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe - aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

Aby uzyskać informację o wydzieleniach, w których Nadleśnictwo planuje czynności gospodarcze związane z pozyskaniem drewna kliknij tutaj. Ponadto zakazy mogą być wprowadzane w innych miejscach, gdzie prowadzone są cięcia sanitarne.

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

(podstawa prawna: Art. 26. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach)