Wydawca treści Wydawca treści

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Kozienice

Nadleśnictwo Kozienice wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).

Miejsce do palenia ogniska zostało wyznaczone, tuż obok miejsca postoju pojazdów przy szkółce leśnej w pobliżu miejscowości Przejazd.

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (Gminie Pionki). Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu. Teren wyznaczony do nocowania położony jest w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez Koło Łowieckie „ROSOMAK” Radom.

W pobliżu obszaru znajduje się rezerwat przyrody. Przypominamy, że poruszanie się po rezerwatach poza wyznaczonymi szlakami jest zabronione i grozi grzywną. Granica rezerwatu oznakowana jest namalowaną na drzewach zieloną opaską.

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: kozienice@radom.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora w nadleśnictwie: Natalia Zawodnik 660 684 517

Ankieta: KLIK!

                Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nadleśnictwa Kozienice.