Informacja dla turystów

W wyniku konsultacji wprowadzanych ostatnio zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”, a także mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom wypadkowym, oraz wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze specjalnymi potrzebami, Nadleśnictwo Kozienice wyznaczyło alternatywny dojazd do polany piknikowej na ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła”, wyłącznie dla osób posiadających pojazdy przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych ( legitymujących się posiadaniem stosownych uprawnień). Dojazd prowadzi od drogi wojewódzkiej 737 w kierunku miejscowości Nowiny/Kociołki, a następnie wjazd do lasu w oddz. 10 Leśnictwa Kociołki i dalej leśną drogą gruntową aż do „Królewskich Źródeł”.

Program "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Kozienice wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.