Wydawca treści Wydawca treści

ŚCIEŻKA "KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA"

Ścieżka "Królewskie Źródła" stanowi element programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Jej usytuowanie w pobliżu rezerwatu "Źródło Królewskie" pozwala na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą Nadleśnictwa. Wędrując po ścieżce doznamy wielu estetycznych wrażeń, poznamy wyjątkowo piękne zakątki przyrody, spotkamy bobry i ślady ich bytowania, napijemy się wody z "Królewskiego Źródełka", dowiemy się jak wzrasta las i jak go chronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska.

Dojazd do ścieżki (3,5 km) od szosy Radom - Kozienice w kierunku "Leśniczówki" drogą po starej kolejce wąskotorowej.

Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy uroczyska leśnego "Źródło Królewskie" będącego jednocześnie rezerwatem przyrody.
Ścieżka przebiega przez drzewostany leśnictwa Kociołki, na długości około 500 m biegnie wzdłuż rzeczki Zagożdżonki. Składa się z trzech łączących się fragmentów, możliwych do zwiedzania oddzielnie. Długość całkowita ścieżki wynosi 3 km (za wyjątkiem odcinka wzdłuż rzeki Zagożdżonki, jest dostępna również dla osób niepełnosprawnych), a jej przejście zajmie około 2-3 godzin. Na początku trasy ścieżki znajduje się parking leśny z miejscem do wypoczynku.

Na trasie usytuowane są: tablica informacyjna, zadaszenia turystyczne i 11 punktów tematycznych:
     1. Kolejka wąskotorowa
     2. Drzewostan zagospodarowany
     3. Las o charakterze naturalnym
     4. Przełom Zagożdżonki
     5. Gony bobrowe
     6. Królewskie Źródła
     7. Ochrona przyrody
     8. Jak rośnie las?
     9. Sposób odnawiania lasu
   10. Stare spały
   11. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami
Dzięki nim możemy zapoznać się z lokalizacją, krótką charakterystyką, zadaniami Leśnego Kompleksu Promocyjnego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Poznamy wydarzenia z historii Puszczy i leśnictwa, problemy wynikające z rozwoju naszej cywilizacji (zachwianie równowagi środowiska, rozregulowaniu stosunków wodnych, oddziaływaniu przemysłu), a także dowiemy się o bogactwie przyrodniczym Puszczy (gatunkach lasotwórczych, roślinach rzadkich i chronionych, obszarach najcenniejszych przyrodniczo, z których utworzono rezerwaty przyrody). Zapoznamy się z podstawowymi zasadami zachowania się w lesie.