Wydawca treści Wydawca treści

ŚCIEŻKA "PODGAJE"

Ścieżkę dydaktyczna „Podgaje" utworzono w roku 2009 na terenie leśnictwa Podgóry. Ścieżka o długości 750 mb z 6 tematycznie usytuowanymi przystankami, ogrodzonym siatką łowiecką terenem o powierzchni ok. 2 ha. Ścieżka dydaktyczna jest usytuowana przy mieście Pionki, dlatego dzieci i młodzież mogą skorzystać  z zajęć przychodząc pieszo z opiekunem. Atrakcyjność ścieżki pozwala na prowadzenie zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej, warstwowej budowy lasu, rozpoznawania drzew, krzewów i nasion oraz zagadnień związanych z ochroną przyrody a także zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.
Tablice informacyjne znajdujące się na trasie ścieżki informują:

1. Szkółka leśna
2. Hodowla lasu
3. Ochrona lasu i ochrona p.poż
4. Ochrona przyrody
5. Pozyskanie drewna
6. Gospodarka łowiecka

Przy ścieżce ustawiono narzędzia i maszyny związane z gospodarka leśną, gabloty z nasionami, wyrzynek z 350 letniego dębu, spałę żywiczarską, cymbały leśne, a także miejsce, gdzie można w wilgotnym piasku odciskać ślady i tropy zwierząt.
W roku 2012 przy ścieżce dydaktycznej powstała wiata edukacyjna wyposażona w stoły i ławki oraz miejsce na ognisko.
           Ścieżka jest usytuowana tuż obok biura Nadleśnictwa Kozienice, gdzie znajduje się sala konferencyjno-edukacyjna wyposażona w sprzęt audio wideo oraz plansze, filmy, kasety, tablice tematyczne, roll upy oraz inne materiały przydatne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
W roku 2004 obok budynku powstało mini arboretum na powierzchni 22 arów prezentujące 26 gatunków drzew i 20 gatunków krzewów i krzewinek występujących na terenie Puszczy Kozienickiej. Obok utworzono skalniak oraz oczko wodne   z roślinami występującymi w wodach Puszczy Kozienickiej.
           W roku 2004 utworzono kwatery z tzw. "Dębami Pamięci" na których sadzone są sadzonki dębu z okazji ważnych wydarzeń z życia Nadleśnictwa Kozienice    z opisaną tabliczką. Dla grup dzieci i młodzieży, która przyjeżdża na zajęcia rowerami przygotowano miejsce, gdzie rowery można wstawić do specjalnych stojaków. Natomiast grupy autokarowe zorganizowane dzieci lub młodzieży przybywające na zajęcia mogą pozostawić autokar na parkingu przy biurze Nadleśnictwa Kozienice.
Ścieżka dydaktyczna jest wyposażona w wiatę edukacyjną na około 50 osób ze stołami i ławkami oraz miejscem na ognisko.
Cały obiekt tj: ścieżka „Podgaje", sala konferencyjno-edukacyjna, „Dęby Pamięci", mini arboretum jest przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.

Na zajęcia na w/w obiekcie grupy mogą zgłaszać się telefonicznie bądź po pisemnym zgłoszeniu grupy na formularzu, który jest dostępny na stronach internetowych