Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka "Śródborze"

Ścieżka „Śródborze” znajduje się na terenie leśnictwa Przejazd w pobliżu szkółki leśnej "Przejazd". Dojazd do ścieżki możliwy jest indywidualnymi środkami transportu lub komunikacją publiczną. Przystanek znajduje się około 1 km na północ w miejscowości Przejazd (trasa Pionki-Brzóza-Kozienice, Pionki-Lewaszówka-Radom).

Ponadto ścieżka położona jest przy starym szlaku komunikacyjnym zwanym Królewskim Gościńcem. Tędy właśnie przejeżdżał król Polski Władysław Jagiełło (23 razy) wędrując ze stolicy Polski - Krakowa, do stolicy Litwy - Wilna. Zatrzymywał się często w Jedlnii lub Kozienicach oddając się swojemu ulubionemu hobby - polowaniom na grubą zwierzynę. Z zapisków historycznych wynika, że uwielbiał polowania indywidualne.
 
Na trasę ścieżki składają się 2 pętle o łącznej długości około 3 km. Wzdłuż niej zlokalizowanych jest 17 przystanków tematycznych prezentujących charakterystyczne dla Puszczy typy lasów i przybliżające pracę leśników gospodarujących w naszych lasach: Przejście ścieżki zajmie około 2-3 godzin w zależności od tempa marszu. Ścieżkę można pokonać również na rowerach.
   1. Mechanizacja w lesie dawniej i dziś
   2. Szkółka leśna Przejazd
   3. Brzozy
   4. Bór mieszany
   5. Mrowiska
   6. Gniazda dębowe
   7. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami
   8. Zbiornik na rzecz Żała
   9. Ols
   10. Podział powierzchniowy lasu
   11. Dęby
   12. Wyrostki lipy i jawora
   13. Modrzewie
   14. Zwierzęta w Puszczy Kozienickiej
   15. Gleba leśna
   16. Wiąz
   17. Kilka pokoleń jodły
Poruszanie się po ścieżce ułatwiają słupki-kierunkowskazy.
Początek trasy znajduje się przy parkingu leśnym przed szkółką "Przejazd". Tu po zakończeniu wędrówki możemy odpocząć, a po uzyskaniu zgody z Nadleśnictwa Kozienice rozpalić ognisko.