Wydawca treści Wydawca treści

ZABYTKI REGIONU PUSZCZY KOZIENICKIEJ

 1.     Kozienice – zespół pałacowo-parkowy zbudowany w latach 1778-91 według projektu Franciszka Placidiego dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Park zaprojektował i realizował (1786-91) Jan Kanty Fontana. Ma charakter krajobrazowy i położony jest na stoku opadającym ku Zagożdżonce.

     Kolumna z XVI w., odbudowana przez H. Lubomierskiego(1702) poświęcona królowi Zygmuntowi I (ur. w Kozienicach 1 I 1467r.). Stanowi ją czworoboczny słup na podstawie, z płaskorzeźbami przedstawiającymi króla klęczącego przed Matką Boską. Jest to - zdaniem wielu uczonych - najstarszy świecki pomnik w Polsce.

     Kościół parafialny Św. Krzyża – ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę w 1394 r. Obecnie murowany, wzniesiony został w nowym miejscu w latach 1868-69.

2.     Brzóza - Kościół parafialny Św. Bartłomieja – neogotycka jednonawowa świątynia wybudowana w latach 1854-56 .W kościele znajduje się barokowa, rzeźbiona w drewnie ambona z XVIII wieku, sprowadzona z opactwa Cystersów w Oliwie oraz płaskorzeźby z 1635 roku.

W byłym parku przypałacowym zachowały się cenne okazy drzew oraz stawy.

3.     Jedlnia Kościelna – Kościół par. Św. Mikołaja i Małgorzaty, pierwotnie drewniany ufundowany przez W. Jagiełłę(1387-91).W 1790 r. rozpoczęto budowę murowanego w stylu klasycystycznym(dzięki fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wg projektu Jana Kantego Fontana).W latach 1898-1901 przebudowano go w stylu neorenesansowym wg projektu Stefana Szyllera.

4.     Świerże - Kościół par. Św. Jakuba, pierwotnie wzmiankowany (1191) jako uposażenie kolegiaty sandomierskiej, kolejny drewniany (1744), zniszczony w czasie walk na przyczółku „warecko-magnuszewskim" (1944), obecny kościół murowany. Przy cmentarzu kościelnym zabytkowa dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej(1744) kryta gontem, po renowacji.


Bogata jest historia regionu Puszczy Kozienickiej. Bardzo dużo zapisów historycznych związanych jest z Jagiellonami, w tym szczególnie dużo z Władysławem Jagiełłą i Zygmuntem Starym. Historia najnowsza to dzieje I oraz II wojny światowej, które na terenach Puszczy Kozienickiej są bogato udokumentowane. W Puszczy znajdują się liczne cmentarze wojenne i mogiły.

Świerże – cmentarz z okresu I wojny światowej, powstanie tego obiektu związane jest z działaniami zbrojnymi w widłach Wisły i Pilicy w lecie 1915 r.,

Augustów – cmentarz wojenny z 1914/1915 r. Pochowani są tu żołnierze armii rosyjskiej i austro –węgierskiej, w tym: polegli z 56 pułku piechoty,

Jedlnia Kościelna – na starym cmentarzu m.in. grób powstańców z 1863 r., obok mogiła ks. Józefa Gackiego-proboszcza Jedlni (poł. XIX w), wybitnego badacza regionu i pisarza,

Kociołki – cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Pochowano tu 402 żołnierzy rosyjskich i austro –węgierskich, poległych 23.X.1914 r.,

Pionki – w pobliżu stacji PKP słup kamienny, upamiętniający pobyt Kazimierza Jagiellończyka. Trzy pomniki ofiar II wojny światowej.