Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 74 lata, a przeciętna zasobność 252 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
wg grup żyzności:

 • Siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosen – 5.549,96 ha, 39%,
 • Siedliska lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych – 8.755,74 ha, 61%,

wg stopni uwilgotnienia:

 • Suche – 16,01 ha, 0%,
 • Świeże – 12.551,64 ha, 88%,
 • Wilgotne – 1.346.42 ha, 9 %,
 • Bagienne – 392,63 ha, 3%.

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych wg gatunków panujących

 • 77 proc. – sosna,
 • 9 proc. – dąb,
 • 6 proc. – jodła,
 • 5 proc. – olcha,
 • 2 proc. – brzoza,
 • 1 proc. – grab.

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 6% - I klasa,
 • 10% - II klasa,
 • 18% - III klasa,
 • 20% - IV klasa,
 • 25% - V klasa,
 • 7% - VI klasa,
 • 1% - VII klasa,
 • 1% - VIII klasa i starsze.

KO i KDO – 12% - klasę odnowienia i klasę do odnowienia tworzą starsze drzewostany (rębne i przeszłorębne), w których odpowiednią powierzchnię zajmuje młode pokolenie.

Przeciętna zasobność drzewostanów

Podział lasu wg funkcji:

 • Rezerwaty – 529,81 ha,
 • Lasy ochronne – 3.204,97 ha,
 • Lasy gospodarcze – 11.126,82 ha.

Pochodzenie drzewostanów:

 • Naturalne – 1.346,35 ha, 9%,
 • Sztuczne – 12.669,42 ha, 89%,
 • Odroślowe – 249,71 ha, 2%.

Przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków:

 • Db – 160 lat,
 • Jd, Bk, Jw, Js – 120 lat,
 • So, Md – 110 lat,
 • Db.c, Lp – 100 lat,
 • Św, Brz, Ol, Gb – 80 lat,
 • Ol (odroślowa) – 60 lat,
 • Oś – 50 lat,
 • Tp – 40 lat.