Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY - zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z 1991 r. pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniające je spośród innych. Zaliczamy do nich drzewa, grupy i aleje drzew, głazy, skałki, odsłonięcia geologiczne i inne.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice znajduj się 165 pomników przyrody.