Położenie

Nadleśnictwo Kozienice jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Położone jest w południowej części województwa mazowieckiego na terenie powiatów: kozienickiego i radomskiego.

Historia

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Kozienice położone są na obszarze Puszczy Kozienickiej (będącej częścią dawnej Puszczy Radomskiej) – jednego z nielicznych kompleksów leśnych w kraju, który ma dobrze opracowaną historię lasów i gospodarki leśnej.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Kozienice zrealizowało projekt w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.