Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Pionki sprawuje Starostwo Radom, a na terenie Gminy Kozienice i Gminy Głowaczów Starostwo Kozienice.